Kwalifikacje/kod 95

Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu drogowego rzeczy/osób. 
Jak uzyskać kod 95?

Do uzyskania świadectwa kwalifikacji wymagane jest posiadanie profilu zawodowego kierowcy (PKZ). W tym celu należy zgłosić się do wydziału komunikacji z orzeczeniem lekarskim oraz psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. W drugiej kolejności należy odbyć szkolenie.

Zarówno badania lekarskie jak i psychologiczne, a także szkolenia okresowe i kursy kwalifikacyjne mogą wykonać Państwo w naszym ośrodku. 

Świadectwo kwalifikacji jest wydawane tylko na okres 5 lat. Aby przedłużyć uprawnienia, należy przejść szkolenie okresowe.

Szczegółowych informacji dotyczących kodu 95 udzielimy Państwu telefonicznie lub mailowo.