Kursy pierwszej pomocy

Jesteś pracodawcą? Czy wiesz, że Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie miejsca pracy i zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji obowiązków zawodowych? Na ich stanowiskach muszą znajdować się dobrze wyposażone apteczki, a w razie urazu mechanicznego lub problemów ze zdrowiem musisz udzielić im wsparcia medycznego. Kurs pierwszej pomocy dostarczy Ci i innym osobom wiedzy na temat zachowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także rozwieje wiele innych wątpliwości. 

Udział w kursie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez praktyczną realizację wymogów BHP. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy, a obowiązek ten nie jest zależny od liczby zatrudnionych w firmie pracowników. Warto więc zorganizować szkolenie, aby zaktualizować swoją wiedzę i ustrzec się ewentualnych sankcji finansowych. Kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy wielu przedsiębiorców kosztowały kilku-, a nawet kilkunastotysięczne grzywny. Ty możesz ich uniknąć!

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

Kurs pierwszej pomocy organizujemy z udziałem zawodowego ratownika medycznego, który wykłady teoretyczne uzupełnia o doświadczenia z praktyki. Udziela on niezbędnych informacji na temat czynności, jakie należy podjąć, gdy pracownik zasłabnie lub ulegnie wypadkowi w miejscu pracy. Aby jak najpełniej przekazać swoją wiedzę, prowadzący zaangażuje uczestników w zajęcia praktyczne – dzięki temu masz pewność, że efekty przyjdą szybko i zostaną lepiej zapamiętane.

Tematyka szkoleń bazuje na ogólnych regulacjach prawnych, ale też odnosi się bezpośrednio do ryzyka występującego na danym stanowisku.

Bez względu na to, czy jest to branża transportowa, budowlana, czy usługi administracyjne – wszędzie jest obowiązek zapewniania dostępu do apteczki. O jej lokalizacji i wyposażeniu również usłyszysz podczas kursu pierwszej pomocy.

Wiedza o tym jak pomagać w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia jest nieoceniona nie tylko w miejscu pracy, ale także w wielu innych sytuacjach życia codziennego. 

Zobacz także: Szkolenia BHP