Badania psychologiczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy określone grupy zawodowe są zobowiązane do wykonywania badań psychotechnicznych.

Dbając o kompleksowość usług i Państwa wygodę, oferujemy możliwość wykonania badań psychologicznych w naszej siedzibie, gdzie swój gabinet ma Pani psycholog Aleksandra Godawa.

Obowiązek wykonania psychotestów dotyczy badań:

  • wstępnych i okresowych kierowców (wszystkie kategorie),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne, taksówek,
  • kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów,
  • instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów,
  • kierowców, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
  • osób po wypadku drogowym,
  • przekroczyły 24 punkty karne,
  • kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Dodatkowo wykonywanie są badania w specjalistycznej ciemni diagnostycznej - badanie widzenia zmierzchowego oraz badanie wrażliwości na olśnienie.

Nasza Pani psycholog badania psychologiczne dla kierowców wykonuje od 2016r., ale specjalizuje się przede wszystkim w psychologii dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym i rozwojowym, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą usług świadczonych przez Olę pod adresem : https://psycholog-aleksandragodawa.pl/