Telefon +48 695 681 452

   Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Sposoby oznaczania towarów niebezpiecznych

Oznaczania towarów niebezpiecznych Procesy logistyczne realizowane przez przedsiębiorstwa bardzo często dotyczą różnorodnych towarów niebezpiecznych. Najczęściej są to różnorodne substancje chemiczne lub biologiczne. Istnieje obowiązek informowania o obecności potencjalnych towarów tego typu, gdyż mogą one stanowić zagrożenie zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na bezpośredni kontakt z towarem niebezpiecznym, konieczne jest zastosowanie dobrze widocznych rozwiązań w zakresie identyfikacji, pozwalających zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Specyfika oznaczania towarów niebezpiecznych to jedna z istotniejszych kwestii, jakie poruszane są podczas profesjonalnych szkoleń ADR.

Cel identyfikacji towarów niebezpiecznych. Przepisy prawne

Towary niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane przede wszystkim w celu zmniejszenia ryzyka narażenia na ich działanie. Narażenie na bezpośredni kontakt z substancjami niebezpiecznymi może być bardzo niebezpieczne dla ludzi. Niejednokrotnie prowadzi do groźnych ostrych, a nawet przewlekłych chorób i urazów, takich jak np. podrażnienia i choroby skóry, zatrucie, choroby układu oddechowego (np. nieżyt nosa, astma itp.), niewydolność organów, uduszenie.

Konieczność odpowiedniej identyfikacji towarów niebezpiecznych wynika również z obowiązujących przepisów prawnych, do których zalicza się przede wszystkim:

 • Dyrektywa 98/24/WE – dyrektywa w sprawie środków chemicznych (CAD) z dn. 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy.
 • Dyrektywa 2004/37/WE – dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów (CMD) z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.
 • Dyrektywa 89/391/EWG – dyrektywa ramowa dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy z dn. 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

W procesach logistycznych, przede wszystkim w transporcie drogowym, obowiązuje odpowiednia klasyfikacja towarów niebezpiecznych, która polega na przyporządkowaniu poszczególnym grupom towarów określonej pozycji w wykazie. Podział na poszczególne grupy towarów niebezpiecznych dokonywany jest na podstawie określonych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Kryteria klasyfikacji określone są w umowie ADR.

Zgodnie z ADR towary niebezpieczne klasyfikujemy według następujących klas:

 • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – gazy,
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – materiały trujące,
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – materiały żrące,
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Oprócz tego bardzo często istnieje konieczność zastosowania specjalnego opakowania towaru zgodnie z wyznaczonymi tzw. grupami pakowania. Przyporządkowanie do konkretnej grupy pakowania zależy od określonego natężenia zagrożenia, czyli:

 • grupa pakowania I – towar stwarzający duże zagrożenie,
 • grupa pakowania II – towar stwarzający średnie zagrożenie,
 • grupa pakowania III – towar stwarzający małe zagrożenie.

 

Rozwiązania z zakresu identyfikacji towarów niebezpiecznych

Istnieje wiele rozwiązań z zakresu identyfikacji, które pozwalają na odpowiednie oznakowanie towarów niebezpiecznych. Zaliczamy do nich m.in.:

 • etykiety przylepne,
 • znaki bezpieczeństwa,
 • oznakowanie pojazdów ciężarowych (ADR),
 • zawieszki,
 • oznakowanie podłóg,
 • etykiety na opakowaniach,
 • blokady itd.