Zmiany w ustawie o transporcie - co warto wiedzieć?

Pakiet mobilności dostosuje polskie prawo do unijnego. Dotyczy maksymalnego czasu pracy dziennego oraz tygodniowego kierowcy, przerw i odpoczynku. Nowe przepisy związane są z tachografami i karami za naruszenie przepisów. Każda firma transportowa i spedycyjna powinna je znać i przestrzegać tak jak i sami kierowcy.

Zmiany w ustawie o transporcie — co warto wiedzieć?

Zmiany w ustawie o transporcie obowiązują z dniem 2 lutego 2022 roku. Obowiązuje również unijny pakiet mobilności. Na podstawie karty kierowców oraz tachografów, należy tworzyć ewidencję czasu pracy kierowców. Czas pracy w nocny będzie liczony pomiędzy dziennymi odpoczynkami i tygodniowymi. Należy dostosować bazę firmy transportowej do wielkości floty pojazdów. Jest również konieczność posiadania licencji przez przewoźników. 5 kwietnia 2022 r. weszły w życie zmiany nowelizacji szeregu ustaw dotyczących przewozu rzeczy w transporcie drogowym. Firma PRO.EDU Michał Szcześniak przekazuje na kursach dokładne informacje na temat wprowadzanych zmian. Przeprowadza obowiązkowe okresowe szkolenia BHP dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

przepisy

Zmiany w szkoleniach

Ustawa o transporcie drogowym umożliwia przeprowadzanie szkoleń dla zawodowych kierowców w formie e-learningu, a także wydawanie dokumentów – karty kwalifikacji.  Zmiany dotyczą np. szkolenia kierowców przewożących ładunki oraz samej procedury otrzymywania prawa jazdy, jak i zawieszenia uprawnień kierowcom.  Szkolenia mają być bardziej efektywne jak kurs na przewóz rzeczy. Wągrowiec jest miastem, w którym można aktualną wiedzę z tego zakresu. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie fikcyjnego potwierdzania w dokumentacjach, obecności kierowców na szkoleniach.  Kurs kwalifikacyjny i okresowy będzie mógł ukończyć zawodowy kierowca. Dokument wydawany będzie przez prezydenta miasta powiatowego lub starosta. Zmiany dotyczą również samych raportów o przeprowadzonych szkoleniach. Karta kwalifikacji kierowcy jest potwierdzeniem uprawnień kierowcy zawodowego.