Wyposażenie przeciwpożarowe wymagane podczas przewozu ADR

Przewożąc towary niebezpieczne trzeba posługiwać się specjalnymi pojazdami, stosować określonych procedur postępowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kierowca musi mieć ukończony kurs ADR, a sam samochód odpowiednio wyposażony. Jakie są wymagania względem załogi pojazdu ADR?

Jakie przepisy normują przewóz rzeczy niebezpiecznych?

Przewóz towarów niebezpiecznych określony jest przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169), czy też regulamin RID, Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Złożoność i zmienność norm prawnych sprawia, że niezwykle istotne jest ciągłe aktualizowanie poziomu wiedzy zarówno jeśli chodzi o szkolenia ADR kierowców, jak i właścicieli firm trudniących się transportem specjalnym.

transport adr

O czym trzeba pamiętać podczas przewożenia ładunków niebezpiecznych?

Pojazd przeznaczony do transportu ładunków niebezpiecznych powinien posiadać na wyposażeniu tablice ADR, dwa trójkąty ostrzegawcze, klin pod koła, a także płyn do płukania oczu, kamizelkę ostrzegawczą, mobilne oświetlenie, parę rękawic i okularów ochronnych. Niezwykle ważne jest również zapewnienie odpowiednich środków przeciwpożarowych. Mowa tu o gaśnicach do gaszenia silnika czy też kabiny oraz dodatkowo gaśnicy proszkowej, zamontowanych w łatwo dostępnych miejscach.

Do przechowywania środków przeciwpożarowych w autach ADR mogą służyć specjalne skrzynie, jeśli kluczyki do niej są zawsze w zasięgu ręki kierowcy i załogi. Wielkość gaśnic uzależniona jest od wielkości pojazdu dla przykładu przy dopuszczalnej masie jednostki transportowej do 3,5 tony auto powinno mieć gaśnicę, których łączna pojemność wynosi 4 kg, ale już dla pojazdów powyżej 7,5 tony jest to 12 kg, przy czym wymagana jest minimum jedna gaśnica o pojemności 6 kg i minimum jedna do usuwania pożaru silnika lub kabiny o pojemności minimum 2 kg.