Tablica ADR - czym jest i dlaczego jest tak ważna?

Znajomość rozmaitych znaków, jak m.in. tablic ADR, jest bardzo ważna nie tylko dla pracowników odpowiednich firm, ale może przydać się także w życiu codziennym.

Czym jest tablica ADR?

Pośród rozmaitych oznakowań pojazdów oraz ładunków szczególną funkcję pełnią tablice ADR. Ich znajomość jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Poprawne rozumienie pozwala na zachowanie odpowiednich standardów, a także ostrożności w rozmaitych sytuacjach. W tym zakresie firma Pro.EDU realizuje w różnych miejscach szkolenia bhp. Bydgoszcz lub Poznań to dwa miasta, w których można zyskać odpowiednią wiedzę z tego zakresu. Tablica jest specjalnym oznakowaniem, które zawiera informację na temat tego, jakiego rodzaju niebezpieczny towar jest przewożony (HIN), a także numer transportowanego materiału niebezpiecznego (UN). Klasyfikacja obejmuje materiały wybuchowe (1.1-1.6), gazy palne (2.1), niepalne (2.2) oraz trujące (2.3). Dalej są ciecze zapalne (3), materiały stałe zapalne (4.1), samozapalne (4.2) i niebezpieczne w zetknięciu z wodą (4.3). Kolejno klasyfikacja obejmuje materiały utleniające (5.1) oraz nadtlenki organiczne (5.2), następnie są materiały trujące (6.1) i zakaźne (6.2). Listę zamykają materiały radioaktywne (7), żrące (8) oraz niebezpieczne (9).

oznaczenia ADR

Kto musi znać oznaczenia?

Tablica ADR została przygotowana, aby w prosty sposób poinformować o tym, że przewożony ładunek jest niebezpieczny oraz w jakim stopniu taki jest. To oznaczenie, które rozumiane jest na szczeblu międzynarodowym, ponieważ utworzono je jako uniwersalną tablicę. Jej najważniejszą funkcją jest informacyjna. Jednak z tego wynika kilka innych korzyści, ale i obowiązków. Znajomość oznaczeń pozwala uniknąć błędu, jakim jest m.in. pomylenie ładunków lub wpuszczenie przewozu w miejsce, w którym nie powinien się znaleźć. Pozwala ono również na podjęcie odpowiednich zabezpieczających działań i zachowanie ostrożności w przypadku awarii samochodu lub wycieku zawartości zbiornika.