Przewóz ADR - jakie czynności należy wykonać w razie wypadku?

Transport ładunków ADR związany jest z odpowiedzialnością zarówno za sam przewóz, jak i bezpieczeństwo kierowcy i innych użytkowników dróg. W cysternach i samochodach ciężarowych znajdują się zagrażające środowisku oraz zdrowiu i życiu człowieka i zwierząt substancje, które w razie wypadku wymagają rozpoczęcia odpowiednich procedur. Jakie czynności należy wykonać?

Niebezpieczne ładunki – instrukcja dla kierowcy

Transport ADR to przewóz materiałów uznawanych za niebezpieczne, jak na przykład łatwopalne gazy, substancje trujące lub żrące, które muszą być odpowiednio zabezpieczone. Samochody przewożące taki ładunek są oznakowane, aby ostrzec innych użytkowników ruchu, a kierowca musi przejść szkolenia, które przygotują go do wykonywanego zawodu. Ładunki na naczepach czy w cysternach mogą zaszkodzić otoczeniu, dlatego w sytuacji wypadku kierowca powinien przestrzegać zaleceń instrukcji wypadkowej.

transport adr

Szybka reakcja, dokładne poinformowanie służb ratowniczych o wydarzeniu, pomogą ograniczyć szkodliwe działanie wycieku czy uwolnionego ładunku. Osoba zajmująca się przewozem powinna podjąć wstępne działania ratunkowe, dostosowane do okoliczności i sytuacji na drodze, opisane w instrukcji, jaką ma w samochodzie.

Jak należy postępować?

Głównym zadaniem kierowcy jest zabezpieczenie miejsca do przybycia służb ratowniczych, dlatego powinien on być poinformowany jakie substancje przewozi. Towary niebezpieczne mają swoje oznaczenia, które informują o rodzaju i skali zagrożenia i do nich powinien dostosować swoje działania. W pierwszej kolejności musi zabezpieczyć miejsce przed osobami postronnymi i ustawić znaki ostrzegawcze, upewnić się, że substancje nie dostaną się do studzienek kanalizacyjnych.

Rozlane ciecze należy zasypać piaskiem lub użyć sorbentu, pojemnik z gazem uszczelnić i pozbierać rozsypane produkty. Wszystkie czynności musi wykonywać w ubraniu ochronnym. Dzwoniąc pod numer alarmowy, należy przekazać numery rozpoznawcze towarów, opisać sytuację i poinformować o ewentualnych poszkodowanych.