O czym pamiętać przy znakowaniu towarów niebezpiecznych?

Towary mogą być albo bezpieczne, albo niebezpieczne. Jeżeli zaliczają się do tej pierwszej grupy, można być o nie spokojnym. Natomiast w drugim wypadku trzeba już z nimi bardziej uważać. Zwłaszcza w sytuacji, w której towary niebezpiecznie ulegają transportowi z miejsca na miejsce. W takim wypadku należy zastosować odpowiednie oznakowanie. Co to dokładnie znaczy?

Właściwe znakowanie towarów niebezpiecznych zakłada między innymi dostosowania określonych symboli do tego, jaką dokładnie drogą odbywa się transport. Jak wiadomo, przewożenie towarów może się bowiem dokonywać na różne sposoby:

  • drogą lądową
  • drogą śródlądową
  • drogą lotniczą
  • drogą kolejową
  • drogą morską

pakowanie

W stosunku do każdego z tych typów transportu stosują się innego rodzaju oznaczenia. Przykładowo jeżeli chodzi o drogę lądową, czyli tę, która ze względu na wymagania sprzętowe może być podejmowana przez najwięcej podmiotów, to zakłada ona znakowanie zgodne z normami ADR. Normy te mają charakter europejski i obowiązują wszystkie państwa członkowskie w Unii. Tak więc znakując towary niebezpieczne trzeba pamiętać o tym, aby robić to w myśl wytycznych wystosowanych przez odpowiednie organy.

Widoczność oznaczeń to podstawowa kwestia

Co jeszcze jest ważne w przypadku znakowania? Oczywiście należy to robić w sposób widoczny, tak, by osoby wchodzące w kontakt z danym pojazdem (na przykład go mijające) nie miały wątpliwości co do tego, co znajduje się w środku samochodu przewożącego niebezpieczny towar. Poza tym oznaczenia niebezpiecznych towarów muszą być również widoczne dla tych osób, które będą się zabierały za rozładowywanie towaru i będą odpowiedzialne za jego przechowywanie. Generalnie rzecz biorąc, nikt, kto będzie miał do czynienia z towarem nie może nabrać żadnych wątpliwości co do jego charakteru. Wszystko musi być jasne i przejrzyste. Nie da się ukryć, że to właśnie te dwie właściwości usprawniają każdy proces, a w szczególności znakowanie towarów niebezpiecznych.