Naruszenia ADR i możliwe konsekwencje prawne

Konwencja ADR reguluje drogowy transport towarów i ładunków niebezpiecznych na terenie Europy. Znajdujemy w niej szereg wytycznych, które określają dokładne znakowanie i postępowanie z konkretnymi grupami artykułów. Firmy transportowe powinny z ogromną dokładnością przestrzegać założeń ADR, w związku z bezpieczeństwem osób i mienia, środowiska oraz licząc się z możliwymi konsekwencjami prawnymi.

ADR w praktyce

Z pewnością, aby poznać wszelkie zagadnienia związane z temat warto odbyć szkolenie ADR. Zacznijmy jednak od tego, co podlega pod konwencję. Przepisy obejmują: materiały wybuchowe, materiały zapalne, gazy palne, trujące, środki zakaźne, środki trujące, materiały żrące oraz materiały promieniotwórcze. W ich przypadku przewoźnik ma obowiązek zapewnić odpowiedni transport, zgodnie z przyjętymi zasadami. Za niedopełnienie tych obowiązków, co może zostać odkryte w czasie przypadkowej kontroli uprawnionej jednostki na drodze grożą poważne sankcje.

drogowy transport ADR

Jeśli artykuły zaliczane do ADR nie są przewożone prawidłowo, to firma transportowa w poważnych przypadkach może utracić licencję i z pewnością odbije się to na jej opinii i zarobkach. Utrzymanie się na rynku może stać się nawet niemożliwe. Jednak za złamanie przepisów grożą sankcje w postaci wysokich grzywien. Zależnie od dokładnego przewinienia można spodziewać się kar w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. Dużo? Owszem, jednak niewłaściwy transport takich towarów również stwarza ogromne zagrożenie.

Jak uniknąć sankcji?

Przede wszystkim należy przestrzegać przepisów. Trzeba zadbać, aby środek transportu był odpowiedni, cysterna wypełniona w dopuszczalnym zakresie, powinna być również możliwość kontrolowania parametrów fizycznych w czasie przewozu – znaczenie będą miały chociażby temperatury, w wielu wypadkach nie ma możliwości łączenia z innymi towarami, więc trzeba to mieć na uwadze. Ponadto trasa powinna omijać centra miast oraz tunele, kierowca powinien mieć aktualne szkolenie, a właściwa dokumentacja musi znajdować się w pojeździe.