Lista kontrolna niezbędna w czasie przewożenia towarów niebezpiecznych

Przewóz niektórych rodzajów towarów wymaga specjalnych uprawnień i pojazdów specjalistycznych, które pozwolą na bezpieczne przewiezienie ładunku na miejsce przeznaczenia wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem — niezagrażającym zdrowiu i życiu czy to kierowcy, czy też innych uczestników ruchu drogowego i osób, zwierząt w bezpośrednim otoczeniu. Istnieje pewna lista czynności, której przestrzeganie zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Jak przewozić towary niebezpieczne?

Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych oznaczony jest co do zasady symbolami literowymi ADR, RIN oraz ADN. Ich transport może odbywać się tylko i wyłącznie z zastosowaniem przepisów i wytycznych zawartych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych. Do materiałów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia zalicza się substancje: wybuchowe, zapalne, żrące, trujące, zakaźne czy promieniotwórcze.

transport

Do ich przewozu potrzeba specjalnych pojazdów, przy czym nie każdy rodzaj materiału niebezpiecznego będzie wywożony w cysternach. Dokładną klasyfikację co może być w nich przewożone zawiera umowa ADR. Ważne jest, aby opakowania użyte do przewożenia były odpowiednio oznaczone i posiadały atest Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań.

O czym powinien pamiętać kierowca, przewożąc substancje niebezpieczne?

Przewożąc substancje niebezpieczne trzeba pamiętać o wykonaniu pewnych czynności kontrolnych. Przede wszystkim ważne jest dopilnowanie odpowiedniego wyposażenia ochrony ogólnej i indywidualnej zgodnych z ADR. Prace te dzieli się w zależności na przewóz towarów w ilościach wyłączonych „EQ” oraz ograniczonych „LQ”. Chodzi o to, aby sprawdzić, czy ładunek został właściwie zabezpieczony, czy poprawnie zostały wypełnione dokumenty przewozowe, a także czy same opakowania kontenery są sprawne i zamocowany. Koniecznie trzeba dopilnować sprawdzenia szczelności opakowania i jednostki transportowej pod względem ulatniania się substancji niebezpiecznej.