Kurs na przewóz rzeczy a przedłużenie uprawnień - o czym pamiętać?

niebieska plandeka ciężarówkiRozwój różnych gałęzi gospodarki – w tym branży logistycznej i spedycyjnej – sprawił, że jednym z bardziej poszukiwanych pracowników są zawodowi kierowcy. Posiadanie odpowiednich dokumentów i uprawnień umożliwia zdobycie naprawdę dobrej pracy. Kiedy warto zrobić kurs na przewóz rzeczy i jak przedłużyć okres ich obowiązywania?

Zawód – kierowca zawodowy

Podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych, kierowca przewożący rzeczy musi zdobyć odpowiednie uprawnienia. Osoba chcąca uzyskać prawo jazdy kategorii C oraz C+E musi przystąpić do kursu i spełniać wymagania dotyczące wieku. Przed rozpoczęciem kursu należy wykonać badania psychotechniczne oraz lekarskie, które pozwalają stwierdzić brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy. Należy je przedstawić w wydziale komunikacji, celem pozyskania numeru PZK (Profil Kierowcy Zawodowego), który umożliwia rozpoczęcie szkolenia. Po wykonanym kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego, który składa się z pytań z wiedzy ogólnej oraz z wiedzy specjalistycznej. Otrzymanie pozytywnego wyniku z egzaminu skutkuje uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, a to umożliwia podjęcie pracy. 

Kiedy niezbędne jest przedłużenie uprawnień?

Uprawnienia do przewozu rzeczy w ramach pracy kierowcy zawodowego po upływie pięciu lat tracą swoją ważność. Aby móc dalej legalnie wykonywać zawód kierowcy, należy przystąpić do kursu pozwalającego na przedłużenie okresu obowiązywania posiadanych uprawnień. Nosi on nazwę szkolenia okresowego kierowców. Należy pamiętać, że muszą go przejść również te osoby, które wracają do zawodu po przerwie, w czasie której wygasły posiadane przez nich uprawnienia. Aby uzyskać nowy wpis w prawie jazdy z kodem 95, po ukończonym szkoleniu i zaktualizowaniu Profilu Kierowcy Zawodowego, trzeba bezwzględnie udać się do urzędu i wymienić prawo jazdy.