Kto powinien przejść szkolenie ADR?

Transport towarów niebezpiecznych jest ściśle kontrolowany przez przepisy międzynarodowe, a jednym z nich jest wymóg posiadania specjalnego certyfikatu ADR przez osoby zaangażowane w proces przewozu takich ładunków. To niezbędny element edukacji osób pracujących czy chcących podjąć pracę w branży transportowej. Dowiedz się, dla kogo są przeznaczone szkolenia ADR oraz jakie kompetencje można zdobyć podczas takiego kursu.

Dla kogo szkolenia ADR?

  • Kierowcy pojazdów transportujących towary niebezpieczne

Główną grupą, dla której przeznaczone są szkolenia ADR, są kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Uzyskanie certyfikatu ADR jest obowiązkowe dla kierowców prowadzących zarówno samochody ciężarowe, jak i ciągniki siodłowe z naczepami przystosowanymi do przewozu takich towarów. Podczas szkolenia ADR w Bydgoszczy prowadzonego przez naszą firmę kursanci zdobywają niezbędne umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń związanych z przewozem niebezpiecznych substancji oraz do właściwego postępowania w sytuacji awaryjnej.

szkolenie adr

  • Pracownicy firm transportowych i spedycyjnych

Nie tylko kierowcy, ale także pracownicy firm transportowych i spedycyjnych są zobowiązani do posiadania wiedzy na temat przepisów ADR, gdyż to właśnie oni przygotowują ładunek do transportu, planują trasę oraz są odpowiedzialni za prawidłowe przekazanie informacji o towarach niebezpiecznych. Dlatego szkolenia ADR są polecane także dla takich osób.

  • Osoby chcące rozpocząć karierę w branży transportowej

Jeśli planujesz swoją karierę w branży transportowej, zwłaszcza jako kierowca pojazdów ciężarowych, warto uczestniczyć w szkoleniu ADR już na początku swojej ścieżki zawodowej. Posiadanie certyfikatu ADR będzie zaletą na rynku pracy i może zwiększyć Twoje szanse na znalezienie lepszej pracy.

Jakie kompetencje można zdobyć na szkoleniu ADR?

Szkolenia ADR obejmują szeroki zakres zagadnień teoretycznych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych. Uczestnicy zdobywają także umiejętności praktyczne, które są niezbędne do wykonywania zawodu kierowcy czy pracownika firmy spedycyjnej. Kolejnym celem szkolenia ADR jest doprowadzenie uczestników do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu ADR.