Kary przewidziane za naruszenia przepisów ADR

Zasady międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych reguluje ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 o przewozie towarów niebezpiecznych. Opierają się na międzynarodowej konwencji ADR, która została podpisana w Genewie 30 września 1957 roku. Naruszenie przepisów ADR wiąże się z karami, a firmy zajmujące się transportem drogowym tego typu towarów są zobowiązane do współpracy z doradcą ADR, aby organizować przewóz zgodnie z obowiązującym prawem.

Obowiązkowy doradca ADR

Zgodnie z ustawą oraz europejską umową ADR, firma zajmująca się transportem drogowym towarów niebezpiecznych jest zobowiązana do korzystania z usług doradcy ADR. Do głównych zadań doradcy należy szkolenie pracowników, opracowywanie planów ochrony, realizowanie wewnętrznych audytów oraz raportowanie – wszystko po to, aby uniknąć naruszeń w przewozie towarów niebezpiecznych, które oprócz możliwości sprowadzenia bezpieczeństwa na ludzi i mienie, wiążą się z karami finansowymi.

transport

Jakie kary są przewidziane za naruszenie przepisów ADR?

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub przepisów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 10 000 zł. Naruszenie obowiązków przez osoby wykonujące czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych wiąże się z grzywną do 1000 zł. Nieodpowiednie oznakowanie lub brak oznakowania ciśnieniowych urządzeń transportowych wiąże się z grzywną od 10 000 zł do 100 000 zł. Wprowadzanie do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych niezgodnie z wymaganiami, może wiązać się, w zależności od rodzaju naruszenia, z grzywną w wysokości 10 000, 20 000, a nawet 100 000 zł. Firmy prowadzące działalność dotyczącą przewozu towarów niebezpiecznych powinny więc przyłożyć szczególną wagę do działania zgodnie z wszystkimi normami.