Jaki jest okres ważności szkoleń BHP?

strona kalendarzaSzkolenie BHP to forma edukacji pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Celem szkolenia jest uświadomienie pracownikom, jakie zagrożenia mogą wystąpić na stanowisku pracy, jak im zapobiegać oraz jak postępować w sytuacji, gdyby do nich doszło. Jaki jest okres ważności szkolenia BHP? Czy trzeba je odnawiać? Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, w którym odpowiadamy na powyższe pytania.

Jak często należy wykonywać okresowe szkolenie BHP?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, aby nowy pracownik odbył okresowe szkolenie BHP w terminie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy. Warto pamiętać o tym, że okres ważności szkolenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku kadry robotniczej szkolenia okresowe BHP muszą być odnawiane minimum raz na 3 lata. Z kolei w przypadku pracowników administracyjno-biurowych i kierowników szkolenie BHP powinno być odnowione maksymalnie po upływie 5 lat od poprzedniego szkolenia.

Jak wygląda okresowe szkolenie BHP i jaką tematykę obejmuje?

Szkolenie BHP ma na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat potencjalnych zagrożeń, które występują w miejscu pracy. Szkolenie BHP obejmuje głównie tematykę związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Uczestnicy szkolenia zdobywają również kompletną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i uczą się zasad postępowania w przypadku nagłych wypadków. Co więcej, szkolenie BHP obejmuje także naukę ochrony przeciwpożarowej i poznanie zasad bezpiecznej ewakuacji. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy zostają zapoznani ze szkodliwymi substancjami, które mogą znajdować się na danym stanowisku.