Jak zdobyć uprawnienia ADR?

Wózek widłowy z literami ADRKierowcy, którzy w ramach swojej pracy zawodowej chcą przewozić towary niebezpieczne, jak np. chemikalia, paliwa czy materiały wybuchowe, muszą posiadać uprawnienia ADR potwierdzone stosownym zaświadczeniem. W tym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić, aby takie uprawnienia uzyskać.

 

Kto może zdobyć uprawnienia ADR?

O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21. rok życia, mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C — przewóz w cysternach) oraz ukończyły odpowiedni kurs ADR (tj. początkowy lub doskonalący w przypadku ubiegania się o przedłużenie zaświadczenia ADR). Warunkiem uzyskania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia jest pozytywnie zdany egzamin kończący kurs ADR.

O uprawnienia ADR najczęściej ubiegają się właściciele przedsiębiorstw oraz pracownicy firm, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się przewozem towarów niebezpiecznych.

3 kroki do uzyskania uprawnień ADR

 

1) Weź udział w kursie ADR

Aby móc ubiegać się o uprawnienia ADR, musisz zdobyć stosowną wiedzę i umiejętności podczas specjalistycznego kursu. Kursy i szkolenia ADR prowadzone są przez naszą firmę głównie na terenie Bydgoszczy, Poznania, Wągrowca i okolic, ale dojeżdżamy też do klientów w całej Polsce. Osoby, które ubiegają się o uprawnienia po raz pierwszy, powinny wybrać podstawowy kurs ADR. Pozwala on na zdobycie uprawnień niezbędnych do przewozu towarów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Z kolei osoby, które już mają podstawowe uprawnienia, mogą wziąć udział w kursie specjalistycznym, np. w zakresie przewozu w cysternach, w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 (materiały wybuchowe). W ramach ponadpodstawowego doskonalenia organizowany jest też kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7. Podczas kursów uczestnicy biorą udział w zajęciach praktycznych oraz teoretycznych. Oprócz tego szkoleni są z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów, postępowania w przypadku wystąpienia awarii itp.

 

2) Egzamin ADR

Aby uzyskać stosowne uprawnienia, po przebytym kursie uczestnik powinien przystąpić do egzaminu. Warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na określoną liczbę pytań testowych. Przykładowo, egzamin po kursie podstawowym składa się z 30 pytań, z czego uczestnik musi odpowiedzieć prawidłowo na 20, aby uzyskać uprawnienia. Egzamin z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach składa się z 18 pytań, a warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 12 z nich. W przypadku egzaminów po kursach ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe) oraz ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze) pytań testowych jest 15, a odpowiedzieć prawidłowo należy na 10. Czas trwania kursów to — w zależności od ilości pytań — od 60 do 30 minut. Podsumowując, warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w kursie. Uczestnik zda egzamin ADR, jeżeli odpowie prawidłowo na 2/3 pytań na teście.

 

3) Uzyskanie zaświadczenia ADR

Gdy pozytywnie zdasz egzamin, otrzymasz zaświadczenie ADR, które stanowi potwierdzenie posiadanych umiejętności. Jest to spersonalizowany dokument, potwierdzający uprawnienia konkretnej osoby. Na zaświadczeniu znajdują się twoje dane, w tym m.in. PESEL, data urodzenia, zdjęcie, wzór podpisu itp. Dokument jest ważny przez 5 lat od dnia zdania egzaminu.