Jak uzyskać uprawnienia ADR?

Uprawnienia ADR są niezbędne do przewozu towarów niebezpiecznych drogą lądową. Obejmują one m.in. substancje łatwopalne, wybuchowe, żrące czy radioaktywne. Jak więc zdobyć takie uprawnienia i jakie korzyści niesie ze sobą ich posiadanie? Warto przyjrzeć się bliżej temu tematowi i dowiedzieć się, w jaki sposób można zdobyć kwalifikacje ADR.

Szkolenia ADR – gdzie szukać kursów?

Szkolenia ADR skierowane są zarówno do kierowców zawodowych, jak i osób odpowiedzialnych za przewóz towarów niebezpiecznych oraz firm zajmujących się tego rodzaju przewozami. Kursy najczęściej prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z branży transportowej, a uczestnicy mogą liczyć na praktyczną naukę oraz materiały dydaktyczne. W Wągrowcu szkolenia ADR organizowane są przez naszą firmę, dlatego osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu.

szkolenie

Rodzaje uprawnień ADR

W ramach szkoleń ADR można zdobyć różne rodzaje uprawnień. Pierwszym krokiem jest uzyskanie podstawowych kwalifikacji, które obejmują przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach lub opakowaniach. Kolejnym etapem są specjalistyczne uprawnienia, które dotyczą konkretnej klasy materiałów niebezpiecznych, np. materiałów wybuchowych czy gazów. W zależności od potrzeb uczestnik może zdobyć uprawnienia na pojazdy o różnej ładowności, a także przewóz materiałów w opakowaniach wielkogabarytowych. Istotne jest ustalenie własnych potrzeb oraz wymagań stawianych przez pracodawcę, aby dobrać odpowiedni zakres szkolenia.

Proces uzyskiwania uprawnień ADR

Szkolenie ADR posiada określoną strukturę i składa się z kilku etapów. Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy przystępują do egzaminu, który może być przeprowadzany przez eksternistycznego egzaminatora lub instytucję wyznaczoną przez właściwe organy państwowe. Egzamin obejmuje zarówno część pisemną, jak i praktyczną, gdzie konieczne jest zademonstrowanie umiejętności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje odpowiedni certyfikat ADR, ważny przez 5 lat, po którym konieczne jest odbycie kursu uzupełniającego oraz ponowne zdanie egzaminu.