Jak przygotować się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych?

mężczyzna robiący notatkiProwadzenie działalności gospodarczej w transporcie drogowym wymaga posiadania odpowiednich umiejętności oraz doświadczenia. Ale nie tylko. Niezbędne jest także posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, czyli dokumentu będącego podstawą uzyskania licencji spedycyjnej, krajowego zezwolenia na przewóz rzeczy oraz wspólnotowej licencji na transport drogowy rzeczy. Jak można go zdobyć?

Jak wygląda egzamin na Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Egzaminy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych odbywają się w miejscach wyznaczonych przez dyrektora Instytutu Transportu Zawodowego. Są to placówki umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie egzaminu przez komisję. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub też licencji wspólnotowej należy legitymować się certyfikatem, lub zatrudniać osobę, która go posiada. Bez certyfikatu podejmowanie działalności transportowej z użyciem pojazdów o masie powyżej 3,5 tony jest nielegalne. Egzamin składa się z części testowej oraz praktycznej, a jego celem jest sprawdzenie wiedzy kandydata na temat przepisów regulujących funkcjonowanie branży transportowej oraz umiejętności z zakresu obliczania czasu pracy kierowcy i prowadzenia firmowych finansów.

Przygotowanie do egzaminu

Aby uzyskać Certyfikat Kompetencji, nie trzeba uczestniczyć w konkretnych kursach. Jednak duży zakres materiału i konieczność poradzenia sobie z problematycznymi zadaniami sprawia, że warto zainwestować w profesjonalne przygotowanie. Część ośrodków szkoleniowych pomaga w skutecznym opanowaniu materiału, proponując udział w kursach przygotowujących. Ich uczestnicy wykonują przykładowe testy próbne, korzystają z bazy pytań i analizują odpowiedzi, uczestniczą w wykładach prowadzonych przez specjalistów. Kursanci otrzymują także autorskie materiały uzupełniające.