Instrukcje ADR - gdzie powinny być przechowywane podczas przewozu?

Przewóz materiałów niebezpiecznych obwarowany jest wieloma formalnościami, które powinny zostać spełnione, aby transport odbył się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Każdy kierowca powinien posiadać instrukcje wskazujące sposób postępowania w przypadku, kiedy dojdzie do wypadku. Są to instrukcje ADR zgodne z ratyfikowaną przez Polskę konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Transport towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne powinny być przewożone przez pojazdy z przyczepą lub tylko jedną naczepą. Polskie prawo dopuszcza przewóz paliwa do silników diesla, materiałów utleniających stosowanych w nawozach sztucznych lub produktach do ochrony roślin, zespołem ciągników rolniczych z naczepą. Warunek, jaki muszą spełniać transportowane towary to ich niewielkie ilości oraz przewożenie w specjalnych opakowaniach. Prędkość przejazdu samochodu nie może być wyższa niż 90 km/h, a każdy kierowca powinien mieć także dostęp do instrukcji wypadkowej ADR, sprzętu awaryjnego i gaśnic.

kierowca idzie do samochodu

Umiejscowienie instrukcji ADR w pojeździe

Każdy nadawca niebezpiecznego materiału jest zobowiązany do przygotowania, opracowania i dostarczenia kierowcy instrukcji ADR, czyli instrukcji opisującej zakres przewożonych, niebezpiecznych towarów. Instrukcja powinna zawierać informacje na temat postępowania w przypadku, kiedy doszłoby do uszkodzenia pojazdu lub pojemnika, w którym przewożony jest niebezpieczny ładunek. Instrukcja ta powinna być ogólnodostępna. To oznacza, że najlepszym miejscem na jej przechowywanie jest kokpit kierowcy, w widocznym miejscu. Dzięki temu można będzie szybko po nią sięgnąć oraz wdrożyć w życie procedury postępowania zgodne z charakterem przewożonego towaru.