Doradcy ADR jako pomoc dla przedsiębiorstw

doradca ADRCzym jest doradztwo ADR?

Przedsiębiorstwa, które zajmują się transportowaniem oraz/lub załadunkiem i rozładunkiem niebezpiecznych materiałów mają obowiązek ścisłego przestrzegania określonych zasad i przepisów. Jednym z nich jest bezwzględne wyznaczenie doradcy ADR, którym może zostać pracownik firmy lub osoba zatrudniona z zewnątrz. Za niedopełnienie obowiązku w zakresie powołania odpowiedniej osoby na stanowisko doradcy ADR w wyżej wymienionej sytuacji grożą duże kary. A czym właściwie jest doradztwo ADR? Pod tą nazwą kryje się pełnienie obowiązków dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych, co wymaga nie lada wiedzy z zakresu przewozu i logistyki.

Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z doradca ADR

Oprócz uniknięcia surowych kar istnieją jeszcze inne korzyści wynikające z zatrudnienia w swojej firmie doradcy ADR. Wśród zalet tego rozwiązania wymienić możemy:

  • czuwanie nad właściwym przewozem towarów niebezpiecznych przez osobę doświadczoną i wykwalifikowaną;

  • służenie fachowym doradztwem, rozległą wiedzą na temat transportu i logistyki oraz doświadczeniem w branży, co przekłada się na większe bezpieczeństwo, efektywność i wydajność pracy w przedsiębiorstwie;

  • pomoc praktykom w firmie;

  • pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów, szkoleń i instrukcji;

  • doradzanie przedsiębiorcy m.in. w kwestii potrzebnych zmian w procedurach kontrolnych lub ochronnych, co często prowadzi do uchronienia przedsiębiorstwa przed popadnięciem w kłopoty, ponieważ nawet nieświadome błędy mają swoje przykre konsekwencje w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych (w postaci dużych kar finansowych).

Ponadto doradca ADR może pomóc firmie w takich sprawach, jak m.in.:

  • właściwy dobór i oznakowanie  opakowań, jeśli chodzi o rodzaj towaru niebezpiecznego;

  • weryfikacja możliwości zastosowania zwolnień lub częściowych wyłączeń spod regulacji ADR;

  • tworzenie planów ochrony;

  • prowadzenie innego rodzaju specyficznych czynności dotyczących przepisów umowy ADR dostosowanych do specyfiki danej firmy.