Dlaczego tak duże znaczenie ma przeprowadzanie wewnętrznych audytów?

W interesie każdego szanującego się przedsiębiorcy jest, aby jego firma dobrze działała. Żeby osiągnąć taki efekt, właściciele i zarządcy firm postępują według bardzo różnych metod. Jednym ze sposobów na zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania jest niewątpliwie przeprowadzanie wewnętrznych audytów. Działanie to ma do siebie to, że umożliwia dostrzeżenie wielu aspektów działania danego zakładu pracy.

Audyt wewnętrzny to tak naprawdę tylko jeden z istniejących typów audytów. Wyróżnić można jeszcze audyt zewnętrzny. Czym różni się jeden od drugiego? Otóż o ich specyfice decyduje tak, kto zajmuje się przeprowadzaniem całego procesy – czy ktoś z zewnątrz firmy, czy ktoś z wewnątrz firmy. Tak więc każdy z typów audytu daje inną perspektywę. Jeden z nich pozwala sprawdzić, jak firma wypada w swoich własnych oczach, a drugi daje spojrzenie z cudzej perspektywy. Tak czy inaczej, i jedno i drugie spojrzenie jest ważne.

Zalety wewnętrznych audytów

audyt

Co właściwie może dać firmie wewnętrzny audyt? Przecież wydaje się, że to raczej zewnętrzne podmioty mają większe kompetencje do tego, aby patrzeć na firmę w sposób bezstronny i niezależny. Wewnętrzne kontrole też są jednak ważne. Dzięki nim firma przekonuje się sama o tym, jakie potrafi zaprowadzić u siebie standardy, a także o tym, jak odnoszą się do siebie poszczególne działy – ten przeprowadzający audyt i ten poddawany audytowi.

Wewnętrzny audyt ma szczególnie duże znaczenie w przypadku firm, które mają wiele różnych oddziałów w tym samym mieście albo w kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu miastach. To właśnie w nich audyt pozwala na to, aby centrala kontrolowała to, co dzieje się w filiach. Tak więc dzięki temu przykładowi widać jak na dłoni, że wewnętrzne audyty pozwalają zaprowadzić dobre standardy w dużych organizacjach. To właśnie dzięki nim klienci danego przedsiębiorstwa niezależnie od tego, do jakiego punktu się udadzą, mogą uzyskać ten sam poziom wykonywanych usług.