Dla kogo dedykowana jest pomoc ADR?

ADR jest obowiązującą międzynarodowo konwencją, która w sposób dokładny określa, jak przewozić materiały niebezpieczne. Dla kogo więc dokładnie dedykowana jest pomoc w tym zakresie, zwłaszcza pod względem szkoleń? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Wsparcie dla przewoźników

ADR dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych, nic więc dziwnego, że dotyczy ona właśnie przewoźników. Dedykowana jest jednak nie tylko dla firm już istniejących na rynku, ale także tych przedsiębiorców, którzy chcą dopiero zacząć działać w branży i dowiedzieć się więcej na temat wymogów z tym związanych.

Pomoc i szkolenia ADR dla kierowców

dwie kobiety

Kolejną grupą, która zobligowana jest do odbywania takich szkoleń są kierowcy, którzy każdego dnia bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo przewozów towarów niebezpiecznych. Szkolenia ADR dla nich obejmują tematy uświadamiające w zakresie zagrożeń takiego transportu oraz tego, w jaki sposób realizować go w sposób maksymalnie bezpieczny.

Co jednak istotne, samo szkolenie nie wystarczy. Kurs należy zwieńczyć egzaminem, a jeśli uzyskany został wynik pozytywny testu, wówczas uzyskuje się zaświadczenie ADR. To ostatnie ważne jest oczywiście nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, które podpisały konwencję ADR. Kierowcy muszą pamiętać też o odnawianiu uprawnień, co należy robić co 5 lat.

Wiedza dla pozostałych pracowników

Towary niebezpieczne to jednak nie tylko przewożenie, ale również przenoszenie i magazynowanie. Osoby, które wykonują te prace, czyli mające bieżącą styczność z takimi towarami również muszą posiadać odpowiednie szkolenia, jak postępować z nimi w bezpieczny sposób. Po takim szkoleniu także uzyskuje się zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu o tematyce ADR.

Jak doskonale widać, pomoc ADR dedykowana jest dla różnych osób, które mają bezpośrednią styczność z towarami niebezpiecznymi, zwłaszcza podczas czynności transportowych. Taką pomoc świadczymy również w ramach prowadzonej przez nas działalności. Zachęcamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej.