Czym jest umowa ADR?

Umowa ADR to klucz do tego, aby towary niebezpieczne były transportowane w odpowiedni sposób, zgodny z odgórnymi zasadami. Co dokładnie ona obejmuje i co z niej wynika? Zachęcamy do lektury i dowiedzenia się więcej na wspomniany temat.

Jaka jest specyfika umowy ADR?

Dokument ten to europejska konwencja, która dotyczy przewożenia materiałów niebezpiecznych. Została ona sporządzana w 1957 roku w Genewie, choć jej przepisy są regularnie nowelizowane, aby wciąż były jak najbardziej aktualne. Akcesja Polski do konwencji miała miejsce w 1975 roku.

Jaki jest cel umowy ADR?

umowa

Celem przepisów, które wynikają z tej umowy jest to, aby proces przewożenia towarów niebezpiecznych był możliwie jak najbardziej sprawny, a także pozwalał minimalizować ryzyko wypadków. Nic dziwnego, że jest to konieczne, chodzi bowiem m.in. o materiały samozapalne, trujące, zakaźne, promieniotwórcze i żrące.

Dla kogo dedykowane są kursy ADR?

Wiemy już, na czym polega ta umowa oraz dlaczego jest ona tak istotna. Pozostaje jednak pytanie, kto musi uczestniczyć w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy w tym zakresie. Jest to niezbędne przede wszystkim dla kierowców, którzy przewożą materiały niebezpieczne i mają z nimi styczność na co dzień.

W ich przypadku niezbędne jest uzyskanie uprawnień ADR, do czego niezbędne są szkolenia ADR odbywające się w wyspecjalizowanych ośrodkach, takich jak nasz. Co dodatkowo istotne, nawet w przypadku uzyskania uprawnień konieczne jest ich odnawianie, które należy realizować w pięcioletnich odstępach czasowych. Są to tzw. kursy uzupełniające, mające na celu przekazanie bieżącej wiedzy w tym zakresie. Warto wspomnieć też, że zakres tematyczny tych szkoleń będzie różnił się w zależności od tego, jakiej klasy materiały będą przewożone.

Jak doskonale widać, umowa ADR jest absolutnie niezbędna podczas realizowania przewozów materiałów niebezpiecznych, a także ich magazynowania oraz innych czynności logistycznych związanych z takim transportem. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym temacie więcej, koniecznie się z nami skontaktuj.