Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźnika drogowego?

Zgodnie z obowiązujący prawem przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność w zakresie przewozów drogowych, musi zdobyć niezbędne uprawniania oraz certyfikaty zawodowe. Są one potwierdzeniem posiadania kwalifikacji oraz wiedzy niezbędnej w branży transportowej. Dlatego przed założeniem działalności należy przejść dedykowane kursy i zdać egzamin potwierdzający zdobyte umiejętności.

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający kwalifikacje, posiadaną wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego. Dzięki certyfikatowi można uzyskać międzynarodową licencję i zezwolenie krajowe na prowadzenie firmy przewozowej. Do niedawna certyfikat składał się z czterech kategorii. Dziś wydawany jest Certyfikat Unijny.

Kto musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat muszą posiadać przedsiębiorstwa, które realizują przewozy pojazdami o dopuszczalnej macie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w celach zarobkowych. Ponadto muszą je mieć firm, które zajmują się międzynarodowym przewozem rzeczy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony oraz przewozem osób pojazdami przeznaczonymi do transportu powyżej 9 osób razem z kierowcą.

pomarańczowe ciężarówki

Jak można uzyskać certyfikat kompetencji?

Uzyskanie certyfikatu wymaga ukończenia kursuzdania egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną. Składa się on z dwóch części - testu oraz dwóch zadań do rozwiązania. Najczęściej jest to praktyczny przykład, który wymaga rozwiązania przez osobę ubiegającą się o certyfikat. Pierwsze zazwyczaj dotyczy zagadnień obejmujących określenie czasu pracy kierowców, drugie z kolei dotyczy zagadnień kadrowo-płacowych. Posiadanie wiedzy z zakresu branżowego daje pewność prawidłowego prowadzenia firmy.