Co zaliczamy do towarów niebezpiecznych?

Ciężarówka w trasieMianem towarów niebezpiecznych określamy wszelkiego rodzaju artykuły i substancje, które w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Największe ryzyko takiego zagrożenia istnieje szczególnie podczas transportu towarów niebezpiecznych.

W praktyce wielu pracowników ma bezpośredni kontakt z towarami niebezpiecznymi podczas codziennej pracy, dlatego też bardzo ważne jest nie tylko odpowiednia klasyfikacja i oznakowanie tego rodzaju materiałów, ale i znajomość tych zasad. Wiedzę z tego zakresu można uzyskać przede wszystkim na profesjonalnych szkoleniach ADR.

 

Czym właściwie są towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne to różnego rodzaju materiały, substancje i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony wyłącznie w warunkach określonych w umowie ADR. To właśnie w umowie ADR znaleźć można pełny wykaz wszystkich towarów niebezpiecznych, zarówno tych dopuszczonych, jak i niedopuszczonych do przewozu.

Wszystkie towary niebezpieczne zostały również odpowiednio sklasyfikowane adekwatnie do rodzaju zagrożenia. Wyróżniamy 13 klas:

 • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – gazy,
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – materiały trujące,
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – materiały żrące,
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

 

Materiały niebezpieczne. Przykłady

Do materiałów niebezpiecznych zaliczamy m.in.:

 • dostępne rodzaje amunicji (rozrywającą, trującą, dymną itd.), proch, zapalniki, bomby, naboje, ładunki burzące, lonty, flary, miny,
 • nitroglicerynę, nitromocznik, ciasto prochowe, pociski, rakiety, silniki rakietowe,
 • urządzenia sygnalizacyjne, urządzenia dźwiękowe, petardy kolejowe, sygnały alarmowe, głowice bojowe, oktolit, ładunki miotające, granaty, sztuczne ognie, torpedy,
 • olej fuzlowy, paliwo do silników, olej gazowy, olej opałowy,
 • farby drukarskie palne, farby (a także lakiery, bejce, pokosty, emalie itd.),
 • wyroby perfumeryjne,
 • kwasy, sprężone powietrze, gaz węglowy, kleje zawierające materiały ciekłe zapalne, ekstrakty aromatyczne ciekłe,
 • impregnaty do drewna, ksyleny, glin sproszkowany, zaolejone włókna lub tkaniny, mączkę rybną niestabilizowaną,
 • ropę naftową, olej żywiczny, olej łupkowy, etanol, tynktury medyczne, terpentynę, eter,
 • magnez w proszku, lit, cynk, azotany, nadsiarczany, stałe i ciekłe związki arsenu, kwas kakodylowy, cyjanki,
 • papier zawierający olej nienasycony,
 • środki dezynfekujące, barwniki, kwas cyjanowodorowy,
 • świece wydzielające gaz łzawiący, paliwo lotnicze, żywicę w roztworze,
 • alkohole zapalne,
 • napoje alkoholowe,
 • zapałki, zapalarki,
 • aldehydy zapalne, smoły ciekłe, pestycydy,
 • materiały promieniotwórcze, materiały żrące i zapalne,
 • ciekłe związki nikotyny, przedmioty ciśnieniowe pneumatyczne lub hydrauliczne, materiały samorozgrzewające się, odpady kliniczne, zestawy pierwszej pomocy,
 • niektóre przedmioty ratownicze, środki dezynfekujące,
 • cyjanki, związki metaloorganiczne, wkłady do ogniw, jod, rtęć, chemikalia pod ciśnieniem itd.