Co trzeba mieć ze sobą jadąc z ładunkiem ADR?

Przewożenie ładunków ADR obarczone jest wieloma rozmaitymi wymogami. Jednym z nich jest posiadanie kilku niezbędnych rzeczy. Jakich?

Przewóz ADR

Transport ADR to specjalistyczna forma przewozu, w którego czasie dochodzi to przemieszczenia materiałów niebezpiecznych o różnym stopniu zagrożenia. Informują o tym tablice ADR. Jednak jadąc z ładunkiem, tego rodzaju, konieczne jest posiadanie kilku ważnych rzeczy. Firma Pro.EDU realizuje z tego zakresu szkolenia bhp. Poznań i Bydgoszcz to miasta, w których można zyskać rzetelną wiedzę na temat transportu ADR. Co obowiązkowo musi mieć przy sobie kierowca tego rodzaju pojazdu?

 

Dokumentacja na wyposażeniu kierowcy

tir

Z uwagi na fakt, że mowa jest o przewozie materiałów niebezpiecznych, to jednym z najważniejszych elementów, które kierowca musi mieć przy sobie, stanowią dokumenty, których brak obarczony jest karą od ITD. Na komplet dokumentów składają się cztery grupy. Pierwszą stanowią wszelkie dokumenty związane z kierowcą – prawo jazdy, świadectwo oraz karta kierowcy, zaświadczenie o przebytym szkoleniu okresowym oraz uzyskaniu kwalifikacji, zaświadczenie o działalności, potwierdzenie ważnych badań lekarskich i psychologicznych, certyfikat na przewóz materiałów niebezpiecznych oraz wykresówki i dane z tachografu. Niezwykle ważne są dokumenty potwierdzające dostęp kierowcy do rynku przewozowego a wśród nich: wypisy z licencji wspólnotowej oraz z zezwoleń na wykonywanie tegoż zawodu, oraz licencję danego przedsiębiorstwa na drogowy transport rzeczy. Oprócz tego kierowca musi okazać się dokumentami pojazdu jak: dowód rejestracyjny, OC pojazdu czy świadectwo do dopuszczenia pojazdu do przewozu niebezpiecznych materiałów. Czwartą grupą są dokumenty związane z ładunkiem ADR, jak zaświadczenie, z jakiego kraju pochodzi towar oraz list przewozowy. Więcej na temat wymaganej dokumentacji oraz jej rodzajów i zawartości można się dowiedzieć podczas profesjonalnego szkolenia z zakresu transportu ADR.