Szkolenia ADR

Czym się zajmujemy?

Organizujemy kursy i szkolenia ADR, zarówno dla kierowców, jak i dla pozostałego personelu mającego styczność z towarami niebezpiecznymi.

Kurs podstawowy: pozwala na zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas w sztukach przesyłki i luzem, z wyjątkiem 1 i 7. Kurs kończy się egzaminem, składającym się z 30 pytań testowych, warunkiem uzyskania uprawnień jest poprawna odpowiedź na 20 z nich. Do kursu przystąpić mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 21 rok życia.

Kurs ADR cysterny: kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już podstawowe uprawnienia ADR. Szkolenie kończy się egzaminem, składającym się z 18 pytań testowych, warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 12 z nich. Do kursu przystąpić mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 21 rok życia.

Kurs ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe): do kursu przystąpić mogą osoby podsiadające już podstawowe uprawnienia ADR. Zajęcia kończą się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych, warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 10 z nich. Do kursu przystąpić mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 21 rok życia.

Kurs ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze): do kursu przystąpić mogą osoby podsiadające już podstawowe uprawnienia ADR. Zajęcia kończą się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych, warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 10 z nich. Do kursu przystąpić mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 21 rok życia.