Kursy i szkolenia ADR

Posiadamy bogatą ofertę szkoleń. Organizujemy kursy i szkolenia ADR, zarówno dla kierowców, jak i dla pozostałego personelu mającego styczność z towarami niebezpiecznymi. Oferujemy także szkolenia kierowców zawodowych – przyszłych oraz obecnych. W ramach szkoleń ADR organizujemy kurs podstawowy oraz kursy dla osób, które już posiadają podstawowe uprawnienia ADR. Prowadzone przez nas kursy na przewóz rzeczy sklasyfikowanych w ADR prowadzimy wyłącznie dla osób, które ukończyły 21 rok życia. Nasza oferta kursów ADR wygląda następująco:

Kurs podstawowy

Ten kurs pozwala na zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas w sztukach przesyłki i luzem, z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Kurs kończy się egzaminem, który składa się z 30 pytań testowych. Warunkiem uzyskania uprawnień jest poprawna odpowiedź na 20 z nich.

Kursy dla osób, które już posiadają podstawowe uprawnienia ADR:

Kurs ADR cysterny

Szkolenie kończy się egzaminem, który składa się z 18 pytań testowych. Warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 12 z nich.

Kurs ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe)

Zajęcia kończą się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych. Warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 10 z nich.

Kurs ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze)

Zajęcia kończą się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych, warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 10 z nich.