Kursy i szkolenia ADR

Jednym z głównych obszarów działalności naszej firmy jest organizacja szkoleń ADR, głównie na terenie Bydgoszczy, Poznania, Wągrowca i okolic, dojeżdżamy jednak do klientów w całej Polsce. Kursy ADR są skierowane nie tylko do właścicieli przedsiębiorstw, ale przede wszystkim do pracowników firm, którzy na co dzień mają kontakt z niebezpiecznymi towarami. W ramach szkoleń ADR organizujemy kurs podstawowy oraz kursy dla osób, które już posiadają podstawowe uprawienia. Nasza oferta obejmuje:
Podstawowy kurs ADR
Ten kurs pozwala na zdobycie uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas w sztukach przesyłki i luzem, z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Kurs kończy się egzaminem, który składa się z 30 pytań testowych. Warunkiem uzyskania uprawnień jest poprawna odpowiedź na 20 z nich.
Proponujemy także kursy ADR dla osób posiadających podstawowe uprawnienia:
Kurs ADR cysterny
Szkolenie kończy się egzaminem, który składa się z 18 pytań testowych. Warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 12 z nich.
Kurs ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe)
Zajęcia kończą się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych. Warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 10 z nich.
Kurs ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze)
Zajęcia kończą się egzaminem składającym się z 15 pytań testowych, warunkiem uzyskania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na 10 z nich.

Jaki jest cel kursów z zakresu ADR?

Poza spełnieniem wymogów prawnych nakładanych na przedsiębiorstwa w ramach umowy ADR istotna jest wiedza, którą w trakcie kursów mogą posiąść pracownicy. Szkolenia ADR powinny przede wszystkim:
zwiększać świadomość o stopniu ryzyka, z jakim mogą wiązać się wypadki spowodowane przewozem materiałów niebezpiecznych, a także ich załadunkiem oraz rozładunkiem,
• pomagać we wdrażaniu dobrych praktyk postępowania z materiałami niebezpiecznymi podczas codziennej pracy,
• zaznajamiać z najważniejszymi zasadami niesienia pomocy poszkodowanym, w czym pomoże wzięcie udziału w kursie pierwszej pomocy.
W kursach ADR udział biorą osoby zaangażowane w organizację transportu (ładowanie, przewożenie i rozładunek materiałów), ale także odpowiedzialne za sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.

Jak przygotować się do egzaminu kończącego szkolenie ADR?

Aktywne i uważne uczestnictwo w szkoleniu ADR organizowanym przez ekspertów PRO.EDU to najlepszy sposób, aby mieć pewność zdania egzaminu z pozytywnym rezultatem. W czasie zajęć zachęcamy również do robienia notatek, a także zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie, które mogą pojawić się na końcowym teście. Naszych kursantów uczulamy także na to, że to nie liczba punktów ma największe znaczenie, ale zdobycie wiedzy, którą będzie można stosować w praktyce.