Kurs pierwszej pomocy

Oferowany przez nas kurs pierwszej pomocy kierujemy przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy. Szkolenie powstało także z myślą o pracownikach, którzy zostali wytypowani przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasz kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanego, doświadczonego ratownika medycznego.

W czasie szkolenia szczególny nacisk kładziemy na aspekt praktyczny. Dlatego nasz kurs jest dostosowany do specyfiki prowadzonej przez danych klientów działalności.