Jak uzyskać uprawnienia ADR?

uprawnienia
Kierowcy, którzy w ramach swojej pracy zawodowej chcą przewozić towary niebezpieczne, jak np. chemikalia, paliwa czy materiały wybuchowe, muszą posiadać uprawnienia ADR potwierdzone stosownym zaświadczeniem. W tym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić, aby takie uprawnienia uzyskać. Kto może zdobyć uprawnienia ADR? O uprawnienia ADR mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21. rok życia, mają prawo jazdy odpowiedniej kategorii (kat. B lub kat. C — przewóz w cysternach) oraz ukończyły odpowiedni...
More
-->

Co zaliczamy do towarów niebezpiecznych?

do towarów
Mianem towarów niebezpiecznych określamy wszelkiego rodzaju artykuły i substancje, które w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Największe ryzyko takiego zagrożenia istnieje szczególnie podczas transportu towarów niebezpiecznych. W praktyce wielu pracowników ma bezpośredni kontakt z towarami niebezpiecznymi podczas codziennej pracy, dlatego też bardzo ważne jest nie tylko odpowiednia klasyfikacja i oznakowanie tego rodzaju ma...
More
-->

Sposoby oznaczania towarów niebezpiecznych

Sposoby oznaczania
Procesy logistyczne realizowane przez przedsiębiorstwa bardzo często dotyczą różnorodnych towarów niebezpiecznych. Najczęściej są to różnorodne substancje chemiczne lub biologiczne. Istnieje obowiązek informowania o obecności potencjalnych towarów tego typu, gdyż mogą one stanowić zagrożenie zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. Aby zmniejszyć ryzyko narażenia na bezpośredni kontakt z towarem niebezpiecznym, konieczne jest zastosowanie dobrze widocznych rozwiązań w zakresie identyfikacji,...
More
--> -->