Doradztwo ADR

Jesteśmy firmą zajmującą się doradztwem ADR. Nasza praca polega na profesjonalnym wsparciu przedsiębiorców, którzy ze względu na przepisy Unii Europejskiej zobligowani są do korzystania z usług doradcy DGSA.

Jak stanowią przepisy unijne: każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Podstawowymi zadaniami wykonywanymi przez nas w ramach usług doradczych są:

– audyt wewnętrzny stanu zgodności z wymaganiami prawnymi,
– szkolenia wewnętrzne dla pracowników,
– tworzenie raportów rocznych oraz powypadkowych,
– dobór oznakowania oraz opakowań, odpowiadających specyfice danego materiału,
– tworzenie planów ochrony,
– dobór i wdrażanie odpowiednich wyłączeń z ADR,
– pomoc przy tworzeniu i nadzór nad prawidłowością dokumentacji.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy ADR?

Zobligowani przez przepisy prawa unijnego przedsiębiorcy, którzy nie zdecydują się na posiadanie doradcy do spraw bezpieczeństwa, podejmują wysokie ryzyko finansowe. Kary nakładane przez ITD są bardzo wysokie. W skrajnych przypadkach wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego skorzystanie z usług doradcy ADR jest decyzją opłacalną nie tylko w kontekście rzetelności firmy, ale także ze względów finansowych.
Dbając o interesy i profesjonalizm swojej firmy mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie.

Nasza firma przygotowuje osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z załadunkiem, pakowaniem, czy przewozem towarów niebezpiecznych. Szkolimy pracowników, którzy mają styczność z towarami niebezpiecznymi, sklasyfikowanymi w ADR. Prowadzimy szkolenia ADR o charakterze ogólnym i stanowiskowym. Nasze kursy zostały zaplanowane w taki sposób, by spełniać potrzeby i oczekiwania zarówno kierowców, jak i pozostałego personelu mającego styczność z towarami niebezpiecznymi.