Doradztwo ADR

Czym się zajmujemy?

Zgodnie z unijnymi przepisami: każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób,
mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Profesjonalne wsparcie przedsiębiorców

Nasza praca polega na profesjonalnym wsparciu przedsiębiorców, którzy ze względu na przepisy Unii Europejskiej zobligowani są do korzystania z usług doradcy DGSA.

Podstawowymi zadaniami wykonywanymi przez nas w ramach usług doradczych są:

– audyt wewnętrzny stanu zgodności z wymaganiami prawnymi,
– szkolenia wewnętrzne dla pracowników,
– tworzenie raportów rocznych oraz powypadkowych,
– dobór oznakowania oraz opakowań, odpowiadających specyfice danego materiału,
– tworzenie planów ochrony,
– dobór i wdrażanie odpowiednich wyłączeń z ADR,
– pomoc przy tworzeniu i nadzór nad prawidłowością dokumentacji.

Kary nakładane przez ITD są wysokie, sięgające w skrajnych przypadkach kilkudziesięciu tysięcy złotych, nie warto więc ryzykować.

Każdy pracownik mający styczność z towarami niebezpiecznymi sklasyfikowanymi w ADR musi zostać przeszkolony. Nasza firma przygotowuje osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z załadunkiem, pakowaniem oraz przewozem towarów niebezpiecznych do pracy poprzez szkolenia o charakterze ogólnym
i stanowiskowym.