Doradztwo ADR z PRO.EDU

Jesteśmy firmą specjalizującą się w doradztwie ADR, działającą na terenie Bydgoszczy, Poznania oraz Wągrowca. Oferujemy swoje usługi szkoleniowo-doradcze w tej dziedzinie. Wiedza z tego zakresu jest potrzebna przedsiębiorcom, którzy zajmują się przewozem materiałów niebezpiecznych, a także pracownikom mającym z tymi materiałami styczność. Wszyscy oni muszą odbyć specjalistyczne szkolenia ADR. Chodzi jednak nie tylko o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi (także osób postronnych) i mienia, ale również o uniknięcie dotkliwych kar finansowych związanych z naruszeniami umowy ADR. W skrajnych przypadkach wynoszą one nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, dlatego skorzystanie z usług doradcy ADR jest decyzją opłacalną nie tylko w kontekście rzetelności firmy, ale także ze względów finansowych. Jeśli więc zależy Państwu na zachowaniu wiarygodności swojego przedsiębiorstwa, a także na uzyskaniu bieżącej wiedzy w zakresie ADR, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Czym jest umowa ADR?

ADR to umowa dotycząca drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych, która została opracowana w latach 50. XX wieku. Celem stworzonych przepisów była minimalizacja prawdopodobieństwa wypadków oraz szkód mogących powstać w rezultacie przewożenia groźnych ładunków, do których zaliczamy m.in. materiały trujące, promieniotwórcze i zapalne, a także gazy i przedmioty wybuchowe. Umowa ADR podkreśla także rolę kierowcy, który musi posiadać dogłębną wiedzę na temat reguł przewozu materiałów niebezpiecznych oraz tego, w jaki sposób postępować w sytuacjach krytycznych. W tym celu przeprowadza się szkolenia dla kierowców z zakresu ADR, które mają na celu zwiększyć wiedzę i dostarczyć odpowiednich narzędzi na wypadek tego typu sytuacji.

Jak wygląda pomoc doradców ADR?

Usługi naszej firmy obejmują:
• audyt wewnętrzny stanu zgodności z bieżącymi wymaganiami prawnymi,
• szkolenia dla pracowników,
• tworzenie raportów rocznych oraz powypadkowych,
• dobór oznakowania oraz opakowań odpowiadających specyfice danego materiału,
• tworzenie planów ochrony,
• dobór i wdrażanie odpowiednich wyłączeń z ADR,
• pomoc przy tworzeniu i nadzór nad prawidłowością dokumentacji ADR.
Doradcy ADR w naszej firmie wspierają nie tylko nowe przedsiębiorstwa transportowe, dopiero wchodzące na rynek, ale także pomagają skontrolować ten obszar w podmiotach już istniejących.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy ADR?

W PRO.EDU dbamy o to, aby przekazywana przez nas wiedza z zakresu ADR była łatwa do przyswojenia, ale jednocześnie dostarczamy wszystkich kluczowych dla działania danej firmy i osób mających w niej kontakt z materiałami niebezpiecznymi informacji. Nasz sposób prowadzenia szkoleń zakłada partycypację uczestników, w tym możliwość zadawania pytań. Nigdy nie pozostawiamy żadnej kwestii bez odpowiedzi.